Vel gjennomført digitalt årsmøte

Det digitale årsmøtet er vel gjennomført, og vi ønsker nytt styre velkommen på plass!

Historiens første digitale årsmøte vel gjennomført

Klokken 19:00 igår, torsdag 18.mars, gjennomførte FK Jerv sitt årsmøte - for første gang i digital form.

Foran litt over 20 stemmeberettigede loset styreleder Petter Nordby og nestleder, og ordstyrer av årsmøtet, Carsten Jacobsen årsmøtet gjennom den annonserte agendaen.

Se sak om sakspapirene her

Uten kommentarer fra de fremmøtte på Teams ble alle sakene "klubbet" igjennom, både av regnskap, budsjett, egen sak om kontingent og ikke minst valg av nytt styre.
Når klokken passerte 20:00 var årsmøtet gjennomført, til applaus for de som takket av for sine styreposter - og til applaus for de som man ønsket velkommen til verv i klubben.

Øker kontingenten med 100 kr
Det sittende styret i FK Jerv la frem et forslag til å øke dagens kontingent for medlemsskap i FK Jerv fra kr. 400,- til kr. 500,-.
Et forslag som ble enstemmig stemt igjennom av klubbens generalforsamling.

Nytt styre på plass
Valgkomiteens innstilling til endringer i styreverv i klubben ble enstemming vedtatt. 
Endringene betyr at FK Jerv takket av følgende medlemmer av styret med både applaus og blomster.

Petter Nordby
Har vært styrets leder i 2019 og 2020, og han takker nå av og overlater styrelederposten til Per Gunnar Topland.
Vi takker Petter for sin innsats for FK Jerv.

Torleif Kleppe
Takket også av på årsmøte, etter to år i hovedstyret.
Vi takker for god innsats i FK Jerv.

Nytt styre med gammel kjenning i lederstolen
Enstemmig vedtatt ble valgkomiteens innstilling til nytt styre vedtatt på gårsdagens generalsforsamling:

FK Jervs hovedstyre 2021

Per Gunnar ToplandStyrets leder (ny)
Carsten JacobsenNestleder
Øyvind JohannessenØkonomiansvarlig (ny)
Eirik BerntsenRepr. Seniorgruppa
Svein Roger EggeRepr. Barne og ungdomsavd.
Bjørg Engeset EideStyremedlem
Lars Erik SyseStyremedlem
Ron AstrupStyremedlem (ny)
Marianne TønnessenStyremedlem (ny)
Christian Stridsklev (vara)Tore F. Erichsen (vara)


FK Jervs B/U-styre 2021

Svein Roger Egge (leder)
Christian Stridsklev, Glenn Løite, Bjørn Arthur Løvsland

Kontrollkomiteen 2021

Bernard Olsen, Bjørn Reang


 

Annonse fra Obos-ligaen: