Seniorgruppa

Seniorgruppa er "Hjertet av FK Jerv" med nesten 150 medlemmer.

FK Jervs seniorgruppe kan gjerne kalles "Hjertet av FK Jerv".
Seniorgruppa teller 150 medlemmer - bestående av både tidligere spillere på Jerv, tidligere lagledere og trenere og også venner av klubben.

Dette er en ressursgruppe som er viktig for klubben - for sine aktiviteter, sin vilje til å stå på for klubben og sin solide dugnadsånd.
Seniorgruppa er hovedansvarlige og driftsansvarlige for Jervhuset og arrangerer også aktiviteter og sosiale tilstelninger for klubbens seniormedlemmer.

Seniorgruppas styre i 2021:

Eirik Berntsen - leder
Telefon: 901 40 557
Epost

Yngvar Hodnebrog - kasserer
Finn Fredvig Erichsen - leder Huskomitéen
Kåre Strand - styremedlem
Lasse Fosseli - styremedlem
Kai Ove Ommundsen - styremedlem

Aktivitetskalender 2021

Fredag 05.11: Erter, kjøtt og flesk
Fredag 10.12: Julebord 

2022:
Fredag 04.02: Årsmøte seniorgruppa; torsk

(Alle middager/Seniorkvelder starter kl.19.00)

Annonse fra Obos-ligaen: