Hederstegn

Klubbens høyeste utmerkelse er tildelt 58 personer i tidsrommet 1953 - 2015

Johan Jørgen Ugland
Rolf Jacobsen
Bård Heggen
Kåre Olsen
Arne Olsen
Odd Olsen
Aanon Thorkildsen
Per Christoffersen
Reidar Berg
Erling Paulsen
Kåre Jacobsen
Johan Aanonsen
J. M. Ugland
Einar Tjersland
Peder Anton Grøsle
Gunnar Guttormsen
Thomas Tønnevold
John Beisland
Johan Svennevig
Kjell Fosseli
Kåre Rislå
Leif G. Simonsen
Birger G. Simonsen
Reidar G. Simonsen
Erik Hasle
Oddvin Salvesen
Tore Kjell Larsen
Herman Bergshaven
Trond Skretting
Gunnar Myhre
Kristen Mørland
Allin Fjellvik
Ånon Moen
Arve Olsen
Tore Andersen
Kari Mjåland
Ove Anderson
Bjørn Larsen
Karsten Holmberg
Reidar Svendsen
Ørjan Dybfest
Arne Fosseli
Kjell Egge
Ola Syse
Pål Yngve Berg
Thor Eriksen
Tor Dokken
Arne Buhrmann
Robert Smådal
Carsten S. Jacobsen
Duc Minh Nham
Geir Tungesvik
Jarl Helge Gunleifsen
Kai Runar
Svein Vestøl
Arild Ødegård
Terje Henriksen
Per Gunnar Topland

Annonse: