Vår visjon & verdier

FK Jerv sin visjon og verdier.

"Sammen skaper vi stolte øyeblikk" 

Dette er visjonen til FK Jerv!

Vår visjon beskriver hvordan vi vil ha det i klubben vår, hvilke drømmer vi har og hva vi strekker oss etter.

Sammen handler om fotball som en lagidrett der felleskapet står i sentrum. Sammen er vi sterkere, bedre, og har det mer gøy. FK Jerv er en viktig samfunnsaktør som samler regionen.

Med skaper mener vi å bygge klubb, utvikle fotballspillere og gode mennesker. Vi ønsker å skape ekte fotballglede.

Stolte øyeblikk er opplevelser som gir gode følelser og varige minner.

FK Jerv sine verdier:

Våre verdier skal hjelpe oss i arbeidet vårt. Vi skal styre etter, og måle oss mot disse verdiene. Verdiene skal bidra til at vi opptrer på en god måte, støtter hverandre og jobber hardt for å oppnå vår visjon.

FELLESSKAP:

I FK Jerv skal alle oppleve tillit, trygghet, respekt og inkludering. Vårt samhold gir rom for å bevege seg ut av komfortsonen, både på og utenfor banen. Vi er modige og står opp for rett og galt. Lagånden er sterk. Vi har respekt for klubbens historie og tradisjoner, som er vår plattform i klubbens videre arbeid.

UTVIKLING:

FK Jerv vil utvikle gode fotballspillere og fotballag. Klubben skal være en pådriver for gode holdninger og personlige egenskaper. Innsats, lojalitet og kontinuitet er grunnleggende i vårt arbeid. Samtidig er vi nytenkende og alltid opptatt av å lære. Vi tør å prøve og det er lov å feile. I FK Jerv stiller vi krav til oss selv og hverandre.

ENTUSIASME

I FK Jerv skaper vi fotballglede og mestringsfølelse. Vi er rause og vil gjøre hverandre gode.

AMBISIØS

FK Jerv vil være en toppklubb, der topp og bredde er viktig for hverandre. Vi setter oss høye mål og arbeider hardt for å nå de.

Annonse: