Vellykket OBOS-camp!

Det ble mye fart og moro i tre dager med OBOS-Camp!

I år var det duket og klart for et nytt konsept av OBOS som vi har ventet på! OBOS-Camp! Dette konseptet har vi nå hatt fra mandag til onsdag på Levermyr kunstgress fra klokken 10:00-14:00. Dette med hele 150 fotballivrige barn!

Under OBOS-Camp var det fotball, lunsj og verditimer for alle barna fordelt på ulike tidspunkt. Hele tre dager med fokus på utvikling.

Verditime

Det som var innholdet i en verditime var ulike spørsmål og diskusjoner som vi la opp til ovenfor gruppa. Med det oppnådde vi synspunkter og bevisstgjøringer på hvordan man skal opptre som spiller og være en god rollemodell for hverandre ved ulike hendelser som kan oppstå både på og utenfor banen. Det ble også diskutert hvordan man skal tørre å si ifra om rasisme og hets oppstår på fotballbanen. 

Verditimen ble tilrettelagt spillernes alder. De aller yngste hadde sin verditime på felt der de ble utfordret med spørsmål for å skape bevissthet hos spillerne rundt hvordan vi behandler hverandre. 

T-skjorte, ball, is og kamp!

Siste Camp dagen ble det på slutten av dagen arrangert en liten kamp mellom barna og instruktørene på Levermyr kunstgress. Her ble det flere straffer og barna gikk seirende ut av dagens kamp! Det var god stemning, feiring og latter under kampen. 

Selve OBOS-Campen avsluttet vi med at alle barna fikk hver sin OBOS-ball, beholdt t-skjorten og is fra KIWI Biesletta! Det ble tre dager uten at "Hans" forstyrret oss for mye. 

Alt i alt en vellykket OBOS-Camp!

En ekstra takk!

Vi vil også rette en ekstra takk til seniorgruppa som står på, lager mat til barna og bidrar hver dag for at alle barna får godt med næring. Jerv vil også takke sport, Are Strømland og Erik Krokvik for organisering av både instruktører og kullene som har meldt seg på. Og til slutt vil vi takke våre partnere OBOS, Bergshaven Bakeri og Konditori og KIWI Biesletta som stiller opp under OBOS-Campen med ulike nødvendigheter. 

Vi takker for i år og håper på å se deg og ditt barn til neste år! 

Annonse: