Vellykket årsmøtet i Seniorgruppa

Seniorgruppa i FK Jerv avholdt årsmøtet på klubbhuset fredag 26.01.2024, dette kombinert med den tradisjonelle torskemiddagen etterpå.

Det var rekordstort fremmøte, hele 47 stemmeberettigede, pluss 4 fra teamet omkring A-laget.

Kvelden startet med gjennomgang av årsrapporten fra styret og Huskomitéen samt gjennomgang av økonomien i gruppa.
Når det gjelder aktivitetene i gruppa har 2023 vært et år hvor normale aktiviteter har kunnet bli gjennomført uten restriksjoner om smitte og korona.

Av aktivitetene i 2023 kan følgende nevnes:

  1. Avholdt 8 styremøter
  2. 5 fredagsfester inkl. julebord
  3. Julemarsjen 2. juledag (ca. 140 deltagere)
  4. 2 aktiviteter for A-laget
  5. Matservering på Fotballskole

Når det gjelder Huskomitéen har det vært et år uten større utbedringer/reparasjoner, men det har vært høy aktivitet med «1000 småting» jevnt utover året.

Økonomien i gruppa er sund, og det har vært mulighet til å overføre midler til «Vedlikeholds kontoen»». Hovedinntektskilden er fredagsfestene, hvor lotteriene er en vesentlig bidragsyter. I tillegg kommer vaffelsamlingene på onsdagene og Julemarsjen.

Deretter ble det gjennomført valg for kommende år.
Valgkomitéens leder, Ola Syse la fram forslag til ny styreformann etter at Eirik Berntsen hadde gitt beskjed om at han ønsket avløsning.

Videre ble det fremlagt følgende forslag til medlemmer i de forskjellige komitéene/revisor osv. fra Valgkomitéens:

Styret:

Leder:    Carsten Jacobsen (Ny)

Kasserer:  Yngvar Hodnebrog

Styremedlemmer: Jostein Halvorsen, Kåre Strand, Finn F. Erichsen, Helge Torjussen og Kjell Røyneland.

Huskomitéen: Finn F. Erichsen (leder), Harald Mellesdal, Nils Høie, Karl Meidel Johansen

Festkomitéen: Morten Kilen, Tore Monsen, Odd Rønnestad, Ola Syse.

valgkomitéen: Eirik Berntsen, Kai Ove Ommundsen.

Revisor:  Oddvin Salvesen

Signering av møtereferatet: Alf Eriksen og Petter Nordby

Torskemiddag

Etter valgene var det klart for torskemiddagen, tilberedt av gruppas eksellente kokk, Svenn Langaas. I tillegg til torsk ble det servert poteter, gulrøtter og ikke minst Sandefjordsmør.

Gjester denne kvelden var 4 av de 5 som utgjør teamet rundt A-laget. Det var knyttet spesielt spenning til hva som de 2 nye trenerne, Lars Bohinen og Remi Natvik, hadde å komme med. I den sammenhengen var det lagt opp til samtale/intervju av seniorgruppa sin leder, som for øvrig går av nå, Eirik Berntsen.

Det startet med at forsamlingen ble litt bedre kjent med dem begge, litt om bakgrunnen deres og hvordan de hadde kommet inn i trenergjerningen. Deretter ble det lagt vekt på laget, hva som skjer nå og i tiden fremover, og selvsagt litt om spillerstallen og enkeltspillere.
Deltagerne på årsmøtet tilkjennegav at det var interessant å høre på disse to, og at de gav et meget godt inntrykk gjennom sine svar og utsagn.

Eirik Berntsen intervjuer hovedtrener, Lars Bohinen og assistenttrener, Remi Natvik.
Eirik Berntsen intervjuer hovedtrener, Lars Bohinen og assistenttrener, Remi Natvik.

En tradisjon på fredagsfestene til Seniorgruppa er at det blir gjennomført allsang, også denne kvelden med 3 sanger akkompagnert av Steinar Christoffersen på gitar.

Kvelden ble avsluttet med gode samtaler rundt de 8 bordene som var organisert. Oppsummert et vellykket årsmøte i Seniorgruppa.

Annonse: