Tilbake i manesjen!

Etter to år på sidelinjen, er PG tilbake i lederstolen.

Tilbake i lederstolen

Og klar for jubileumsåret 2021!
Her er "5 kjappe" med vår nyvalgte styreleder, etter at et enstemmig årsmøte digitalt applauderte ham inn i lederstolen igjen, to år etter at han takket av.


- Velkommen tilbake, PG! Vi kjører på.
Hvordan er det å være tilbake i lederstolen etter 2 år på sidelinja?

-  Jeg er ydmyk for å ta fatt på ledervervet igjen, men dette er en jobb som jeg skal gjøre sammen med styret og mange frivillige. Vet det er ett stort ansvar med mange oppgaver som ligger foran, men jeg gleder meg.
 

Hvordan har det vært å følge Jerv fra utsiden i disse to årene, etter å ha vært så tett på i de foregående årene?

- Spesielt det første året var litt rart å gå på kamp eller komme opp på klubbhuset uten ansvar, men når det blåste som verst var det godt og ikke ha ansvaret, var godt og ha en pause og se klubben litt fra utsiden.
 

Hvordan ser du på oppgaven som styreleder nå etter å ha hatt perspektiv på det?

- Ser på oppgaven som styreleder nå på samme måte som sist jeg hadde vervet, med de utfordringer det innbærer og er ansvaret bevisst. 
Jeg vil nok ha en tettere dialog med ansatte nå. 
Vi er ett lag og vi skal sammen bygge Jerv videre!
 

Hvilke ambisjoner bør Jerv ha, og hvordan skal vi nå dem?

- Klubbens ambisjoner må være at vi fortsatt har ett stabilt OBOS-lag, som kan opp og utfordre de aller beste. 
Barne- og ungdomsavdelingen er veldig viktig for rekrutteringen og omdømmet som klubb. Jeg er stolt av at jeg var med å starte opp satsningen på Gatelaget i min forrige periode og den jobben som gjøres der er fantastisk og den må vi bygge videre på. FFO har også blomstret de siste årene og jeg tror det er viktig og fortsett med den gode jobben som gjøres her, mange stolte gutter og jenter som har glede av det tilbudet.

Videre tror jeg det er meget viktig for FK Jerv som klubb å vise at vi er mye mer enn bare et OBOS-lag. Vi har mange frivillige som vi må ta vare på, og vi må aldri miste at vi er en dugnadsklubb med en fantastisk seniorgruppe og mange foreldre og andre frivillige.

FK Jerv skal være en klubb som er åpen for alle!
 

FK Jerv er 100 år i 2021. Hva vil du si om reisen så langt, og det som ligger foran oss?

100 år er jo "bare et tall", men når vi leser jubileumsboken har det vært mange oppturer og stolte øyeblikk, men også noen nedturer. I nyere tid, det andre året jeg satt i styret (2007) var klubben tett på å rykke ned til 4.divisjon. I 2015 spilte vi første året i Obosligaen, det sier mye om klubbens reise. 
Jeg håper jo at vi som klubb kan fortsette denne reisen videre i mange år, men det krever selvfølgelig at vi har økonomisk ryggrad til det. 

FK Jerv har noen utfordringer når det gjelder økonomi, men jeg både håper og tror at vi skal klare å ta de riktige stegene fremover sammen med våre mange, viktige støttespillere.
Det blir viktig fokus fremover å skape større inntekter enn utgifter, alt dette for å fortsette å bygge klubb.

Grepene vi gjør nå, skal sikre at FK Jerv blir den ledende klubben i Grimstad også i de neste 100 årene.

Så gleder vi oss samtidig til å feire klubbens 100-års jubileum gjennom året, og håper restriksjonene tillater oss å kunne feire sammen. Både på kamp, men også i egne arrangementer.


Jeg vil takke for tilliten og gleder meg til å ta fatt på jobben som leder av et spennende styre med mange flinke folk med hjerte for FK Jerv!

Heia Jerv!

Annonse fra Obos-ligaen: