Seniorgruppas årsmøte 2021

Styret i seniorgruppa ønsker velkommen til Årsmøte i Pan (Grimstad Kulturhus)

Årsmøte i Seniorgruppa

På grunn av koronasituasjonen kan vi i år ikke arrangere årsmøte på klubbhuset.

Det inviteres til årsmøte i:

Grimstad kulturhus, sal Pan, torsdag 4/3 kl.19.00.

Vi er pålagt å ha oversikt over deltagere på årsmøtet, og har påmelding. 

Påmeldingsfristen er torsdag 25/2.
Påmelding til Lasse F. på mobil 90662686.

Eventuell saker utenom ordinære årsmøtesaker må meldes til Eirik Berntsen på mail: [email protected], innen torsdag 25/2.

Nb! Sjekk at du har betalt kontingent for 2020.

 

Styret Seniorgruppa FK Jerv

Annonse fra Obos-ligaen: