Oppstart av JBU lørdagsakademiet

Etter en periode med Covid-19 starter vi opp med akademiet igjen!

Første trening vil være i begynnelsen av januar. 

JBU Akademiet er et tiltak for spillere født 2014(G8)- 2009(G13). 
I hovedsak er akademiet et tilbud for de som ønsker noe ekstra med fotballen og et supplement til treningshverdagen. 

Slik fungerer det: 
Akademitåret består av totalt 20 økter. 
10 økter på våren. 
10 økter på høsten. 
* Man binder seg opp til 1 halvår av gangen(10 økter). 

Trenere vil være trenerne fra klubbens satsningslag, klubbens trenerveilder ++. 

Til øktene vil vi benytte appen Spond for eventuelle forfall til økter. 

Hva får du: 
Topp kvalifiserte trenere + spillere som har øktene

- Fokus på utvikling av spillernes taktiske, fysiske, mentale og tekniske ferdigheter
- Besøk av spillere fra klubbens A-lag. 
- Utstyrspakke fra Umbro
- Frukt servert etter hver økt
- Fokus på skadeforebyggende prepp før trening

Pris: 1590,- per halvår. 

Datoer:

8.januar
15.januar
29.januar

5.februar
12.februar

5.mars
19.mars

2.april
23.april

7.mai

* Endringer kan forekomme underveis

Nytt av året er at vi nå har flere kull og at hver akademilørdag deles i to treningsøkter.

De yngste: 

G8(2014)-G11(2011) en vanlig akademiøkt med forskjellig temaer fra økt til økt ut ifra vårt planverk. 

Gruppene deles ut ifra alder og nivå.

Økten: 
Felles oppvarming/prepp felt, deles i grupper/øvelser med forskjellig tematikk fra økt til økt, og spill. 

Temaer: 

1v1
Off(variert alder til alder)
Def(variert alder til alder)
Omstillingsfasene
* med egne undertemaer for hvert tema. 


G12 og G13. 

Disse gruppene vil ha økter lik de som gjennomføres i satsningslagene.

De deles da i to grupper uti fra alder. 

VI vil ha større fokus på helhet og spill fasene vi jobber ut i fra i vårt planverk med satningslagene. 

G8-G11 trener fra 10.00 til 11:30
G12(2010)-G13(2009) trener fra 12:00-13:30.
Endelige datoer for øktene kommer straks. 

Påmelding ved å gå inn her!

Annonse fra Obos-ligaen: