Nærmer seg oppstart med J.B Ugland Akademiet!

Vi er klare for akademiet som første del foregår på våren.

Årets akademi i samarbeid med J.B Ugland vil bli delt opp i to forskjellige oppsett. Disse fungerer slik:

 

LØRDAGSAKADEMI:

Vil gjennomføres som tidligere.

Dette er i vår for kullene 2012-2015

I hovedsak er akademiet et tilbud for de som ønsker noe ekstra med fotballen og et supplement til treningshverdagen. 

Øktene vil i hovedsak foregå på lørdager, men kan bli lagt på andre dager pga trenerkapasitet. Dette endre i en felles Spond gruppe.

Påmelding gjøres via Google Docs ved å trykke på linken under. 

Meld deg på lørdagsakademiet her!

 

Pris: 1000,-

SPILLERUTVIKLINGSAKADEMIET (SU AKADEMIET)

Dette er våren 2023 for årskullet 2011.

SUA treningene vil kunne bli lagt på dager fra fredag-søndag.

Disse treningene vil det bli invitert inn til øktene i samarbeid med klubber og lagets trener.

Disse øktene vil være lik øktene til utviklingslagene i FK Jerv.

Øktene vil bli lagt opp ut ifra FK Jerv utvikling sin spill- og treningsmodell.

For interesse til disse øktene ta kontakt med Erik Krokvik på mail [email protected]

Pris: 50,- per økt man deltar (Betales på slutten av våren). 

 

Annonse: