Jerv i gul sone - Bedre økonomi enn noen gang!

- Jerv havner i gul sone. Det kan høre litt rart ut fordi økonomien er bedre enn noen gang! sier daglig leder Jon Ole Reinhardsen og forteller videre hvordan det hele rangeres.

- Måten man regner ut grønn, gul og rød sone på er ut fra sju forskjellige parameter. To av parameterne: resultat og bærekraftresultat ga oss mye poeng i Eliteserien (2022). Her oppnådde vi maks sum på begge parameterne på totalt 52 poeng som vil si 26 pr. parameter. Vi fikk også 5,5 millioner i positivt resultat, sier Reinhardsen og forteller videre om resultatet for 2023 som nå tar oss i gul sone.

- Vi gikk 200k i pluss, i 2023. Men vi fikk totalt 11 poeng på egenkapital og bærekraft, (som var 52 poeng året før). Likviditet, egenkapital og de andre parameter er høyere. Men på grunn av resultatet var litt lavere (200k) enn de 5,5 millioner, fikk man totalt 6 poeng under grønn sone og man havner da i gul sone, forteller Reinhardsen.

- Får man samme resultat et år til vil vi havne i grønn sone, igjen. Gul sone har ikke noe konsekvenser, kun i rød sone.

Slik er sonene inndelt:

Grønn: Over 130 poeng.

Gul: Fra 65 - 130.

Rød: Under 65.

Det er to rapporteringer i året. Og ut ifra at økonomien er bedre enn noen gang, handler dette om hvordan det regnes på ved å se på at vi er i gul sone nå. Rapporteringen gjelder for 2023.

Til sammenligning: I 2021 fikk vi -82.

Les mer om rapporteringen her!

Annonse: