Jerv inngår samarbeid med Imås!

Retter fokus på tilbud for alle i Grimstadområdet. Jerv skriver under en samarbeidsavtale som går ut 2024.

Både Jerv og Imås ønsker fokus på at Grimstadfotballen skal ha et tilbud til alle. For å få dette til er det behov for samarbeid!

- For Imås sin del, ser en at enkelte av spillerne velger å melde overgang til Jerv når de når ungdomsskolealder. De går på samme ungdomsskole, er i samme vennekrets, og ser på Jerv som en naturlig klubb og gå til om en ønsker å satse. I noen årsklasser ser en at dette også skjer enda tidligere, forteller sportslig leder BU, Lars Erik Syse & fungerende sportslig leder i Imås, Odd Magne Havaas. 

Tilbud til spillerne

- Historisk sett har det ført til at Imås ikke har hatt mulighet til å stille lag i enkelte årsklasser. For Jerv sin del har det vist seg at det ikke alltid er like lett å gi tilbud til de spillerne som ikke når opp til å spille på G16-1, eller G19-1 da en fort kan komme i en situasjon hvor en er for få spillere til å stille et andrelag, sier de sportslige lederne Syse og Havaas. 

Dette har resultert i at flere spillere har gitt seg med å spille fotball. Fokus og kontinuitet på samarbeid, mener begge klubber er det som skal til for å beholde flest mulig lengst mulig, og at en i større grad slipper å ha «hull» i enkelte årsklasser.

- Målsetningen med samarbeidsavtalen er å kunne gi et tilpasset tilbud til alle spillere fra begge klubber. Dette er for å hindre frafall av spillere. En årlig prosedyre som skal gjennomføres er å telle antall tilgjengelige spillere i klubbene, på de kullene det samarbeides om, sier Syse & Havaas og forteller videre om hvilket fokus de vil ha til treningshverdagen for klubbene.

- Lagene på de enkelte årstrinn vil være en treningsgruppe. Unntak G15 og G16 vil utgjøre en felles treningsgruppe. For å integrere spillerne så er det ønske å fokusere både på en felles treningshverdag der man kan differensiere, men fortsatt utgjøre en gruppe. Sosiale tiltak vil være viktig for at man kan opprettholde kameratskapet på tvers av ferdighetsnivå.

Praktiske gjennomføringen

Treningene skal være fordelt 50 % på Levermyr og 50 % på Landvik.

De lagene som heter Imås / Jerv spiller i hovedsak hjemmekampene sine på Landvik og spiller i Imås sine drakter. Mens de lagene som heter Jerv / Imås spiller i hovedsak sine hjemmekamper i Jerv sine drakter på Levermyr.

Alle spiller med blå shorts (enten Imås eller Jerv shorts) med blå sokker.

Spillerne forholder seg til de dugnader som gjelder for sin klubb. På enkelte årskull kan det være at foreldregruppen blir enig om at man tar det på tvers av klubbene.

Vi ser frem til å samarbeide med Imås de kommende årene! 

Annonse fra Eliteserien: