5FCBEFF4-B86F-4F7C-AC3F-32788EB41C9D

Årsmøtet 2023 oppsummert

Øyvind Johannessen tar over som styresjef mens Per Gunnar Topland blir med videre som nestleder!

Det var 35 stemmeberettigede som møtte på klubbhuset torsdag 26/3-23 til årsmøtet. Det ble noen endringer og med dette referatet vil du få innblikk og oppsummering fra møtet. 

Det var ingen kommentarer eller spørsmål til de ulike årsberetningene fra følgende:

 • Styret
 • A-laget
 • Utviklingsavdelingen: 2.laget, G19 og G16
 • Barne- og ungdomsavdelingen
 • Seniorgruppa
 • FFO
 • Gatelaget

Dvs. at alle rapportene ble enstemmig godkjent.

Revidert regnskap for 2022 ble gjennomgått og forklart

Hovedpunktene var driftsinntektene  var på totalt ca. 44,5 mill. kr og driftskostnadene var på ca. 42,3 mill. kr.

Finanspostene var på totalt ca. 3,3 mill. kr.

Årsoverskuddet ble derved på ca. 5,5 mill. kr.

Egenkapitalen er etter dette på ca. 2,2 mill. kr.

Et godt bidrag til ovenstående resultat er klubbens salg av 50 % av verdien av spillerstallen til J.J.U selskapene.

Som resultat av ovenstående er klubben nå ut av rød sone og NFF’s handlingsplan.

Etter et par spørsmål som ble besvart på en god måte ble regnskapet enstemmig godkjent.

Medlemskontingent & representanter i styret

Medlemskontingenten for 2024 ble av styret foreslått til å være samme som for 2023, dvs. 500 kr/medlem.

Dette ble enstemmig godkjent.

Styret hadde også sendt inn et forslag om endringer i valget av representanter til styret.

Dette gjelder §15 pkt. 15 i klubbens lover:

Leder, nestleder, økonomiansvarlig og inntil 4 styremedlemmer velges for 2 år.

Representant for seniorgruppa og BU (barne- og ungdomsutvalget) velges for 1 år.

Bakgrunnen for denne endringen ble lagt frem.

Det var ingen kommentarer eller spørsmål til denne lovendringen, og den ble derfor enstemmig vedtatt.

Denne endringen ble derfor benyttet som underlag for etterfølgende valg.

Budsjettet for 2023 

Hovedpunktene er driftsinntektene  var på totalt ca. 36,6 mill. kr og driftskostnadene var på ca. 35,9 mill. kr.

Finanspostene er på totalt ca. 200.000 kr.

Årsoverskuddet blir derved på ca. 572.000 kr.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Organisasjonsplanen 

Organisasjonsplanen for klubben ble lagt frem.

Denne ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteen la frem følgende forslag til valg, et forslag som ble enstemmig vedtatt uten motkandidater:

 • Styreleder: Øyvind Johannessen for 2 år
 • Nestleder: Per Gunnar Topland for 1 år
 • Økonomiansvarlig: Jan Pettersen, var ikke på valg
 • Styremedlem: Sverre Engebretsen for 2 år
 • Styremedlem: Marianne Tønnessen, var ikke på valg
 • Styremedlem: Stine Marie Emilsen for 2 år
 • Styremedlem: Lars Erik Syse, var ikke på valg
 • BU-representant: Even Torjussen for 1 år
 • Seniorgruppa-representant: Eirik Berntsen for 1 år
 • Varamedlem: Tore Fredvig Erichsen og Trond Nilsen begge for 1 år
 • Kontrollkomiteen: Bjørn Reang (leder), Arild Eielsen og Peter Wiksen (vara) alle for 1 år
 • BU-avdelingen, styre: Even Torjussen, leder
    • Glenn Løite
    • Michelle Torjussen
    • Tor Ingve Aamodt
    • Alle for 1 år

Styret foreslo følgende valgkomite:

 • Siv Renate Haga
 • Oddvin Salvesen
 • Carsten S. Jacobsen

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Annonse: