Om J.B. Ugland Akademiet

J.B. Ugland Akademiet er det overordnede merkenavnet på FK Jerv utviklingsarbeid, og er paraplyen for de samarbeidsprosjekter klubben arrangerer som går på tvers av klubbtilhørighet.

Klubben har gjennom flere år arrangert akademitiltak på tvers av klubber fra hele vår region, tiltakene er for de som ønsker mer fotball enn den vanlige fotballhverdagen kan tilby - under ledelse av trenere fra vårt trenerapparat, men også med spillere fra FK Jervs A-lag.

J.B. Ugland Akademiet brukes også overordnet for vårt generelle utviklingsarbeid i FK Jerv.

Med visjonen:
"Stolthet i å utvikle morgendagens fotballspillere"

 

J.B UGLAND AKEDEMIET

 

Kontaktperson for informasjon om
J.B. Ugland Akademiet

 

Utviklingsansvarlig FK Jerv

Erik Krokvik - [email protected] - tlf 41607963

Annonse: