Ved overgang til FK Jerv

Ved eventuell overgang til FK Jerv er det viktig at klubben du står i når du ønsker å melde overgang er informert i forkant av at du fyller ut samtykkeskjema Man må ta kontakt med Utviklingsansvarlig for en dialog, og begge klubbene må snakke sammen før en overgang kan gjennomføres. 

Om du ønsker å bytte klubb etter at du er fylt 12 år må du fylle ut et samtykkeskjema som du finner her: Samtykkeskjema

Lagleder på ditt nye lag hjelper deg med dette. 

NFF Agder vil deretter godkjenne overgangen og du blir spilleklar når overgangen er godkjent. 

Eventuelle spørsmål om overgang kan rettes til Utviklingsansvarlig Erik Krokvik, 41607963.

 

Annonse: