Foreldre

Foreldre er viktige støttespillere for barna. På NFF sine sider kan dere lese foreldrevettregler.

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/foreldrevettregler/

Annonse: