Lørdagsakademiet

Vi ser frem til en ny spennende akademisesong i 2022

Hva er akademiet 

JBU Akademiet er et tiltak for spillere født 2014(G8)- 2009(G13). I hovedsak er akademiet et tilbud for de som ønsker noe ekstra med fotballen og et supplement til treningshverdagen. 

Slik fungerer det

Akademitåret består av totalt 20 økter. 10 økter på våren. 10 økter på høsten. * Man binder seg opp til 1 halvår av gangen(10 økter). 

Trenere vil være trenerne fra klubbens satsningslag, klubbens trenerveilder ++. 

Til øktene vil vi benytte appen Spond for eventuelle forfall til økter. 

Hva får du

  • Topp kvalifiserte trenere + spillere som har øktene
  • Fokus på utvikling av spillernes taktiske, fysiske, mentale og tekniske ferdigheter
  • Besøk av spillere fra klubbens A-lag.
  • Utstyrspakke fra Umbro
  • Frukt servert etter hver økt
  • Fokus på skadeforebyggende prepp før trening 

Når

Datoer:

- 24 september

- 8 oktober

- 15 oktober

- 29 oktober

- 5 november

- 19 november

* Endringer kan forekomme underveis 

*Merk: noen av helgene kan det pga trenerkapasiteten bli økter søndag istedenfor lørdag da Are/Krok har kamper lørdag. Øktene er tenkt til å starte kl 10 (noen kan bli kl 12).

De yngste: 

G8(2014)-G11(2011) en vanlig akademiøkt med forskjellig temaer fra økt til økt ut ifra vårt planverk. 

Gruppene deles ut ifra alder og nivå. 

Økten: Felles oppvarming/prepp felt, deles i grupper/øvelser med forskjellig tematikk fra økt til økt, og spill. 

Temaer: 1v1 Off(variert alder til alder) Def(variert alder til alder) Omstillingsfasene * med egne undertemaer for hvert tema. 

G12 og G13. 

Disse gruppene vil ha økter lik de som gjennomføres i satsningslagene. 

VI vil ha større fokus på helhet og spill fasene vi jobber ut i fra i vårt planverk med satningslagene. 

G8-G11 trener fra 10.00 til 11:30

G12(2010)-G13(2009) trener fra 12:00-13:30.

Endelige datoer for øktene kommer straks.

Påmelding ved å gå inn her! Obs: Påmeldingen er stengt da Akademiet er fullt. 

 

Annonse fra Eliteserien:
Publisert: 15.03.2017, oppdatert: 03.10.2022
Skrevet av: Fotballklubben Jerv