Gatelaget

Gatelaget

Gatelaget er et fotball tilbud for mennesker som har eller har hatt en utfordring med rus og/eller psykiskhelse.

Fotballen vår er et lavterskel tilbud, men vi krever rusfrihet i forbindelse med trening eller våre arrangement.

Gatelaget trener fast 2 ganger i uken, tirsdag og torsdag. Vi har mat og kaffe i forkant av våre økter.

Tirsdag møtes vi kl 10.00, spiser mat, fotball økten starter kl 11.00

Torsdager møtes vi kl 11.00, spiser mat, fotball økten starter kl 12.00

Vi er to trenere rundt laget Kelsey Hood og Tommy Runar.

Annonse: