Kontaktinformasjon

Her er vår kontaktinformasjon

Fotballklubben Jerv

Levermyr Stadion
Levermyrveien 30
4878 Grimstad

Postadresse

Fotballklubben Jerv
Postboks 237
4878 Grimstad

E-post post@fkjerv.no

Daglig leder

Rune Jakobsen - 909 51 519 - rune@fkjerv.no

Salgs- og markedssjef

Trond Christoffersen - 922 22 401 - trond@fkjerv.no

Controller/økonomi

Christopher MacConnacher - 412 84 807 - chris@fkjerv.no

Administrasjon / Leder Fotballfritidsordning 

Ann Kristin M. Kristiansen - 984 22 249 - annkristin@fkjerv.no

Kontakter - Kamparrangement

Arrangementssjef

Carsten S. Jacobsen - 909 17 502 - carsten@fkjerv.no

Billetter

billett@fkjerv.no

Pressekontakt

Espen Skalleberg - 901 99 241 - espen@fkjerv.no

Kontakter - Sport

Sportslig leder A-lag

Cosmo Collett - 909 86 443 - cosmo@fkjerv.no


Utviklingssjef
Jørgen Ferstad - 466 22 035 - jorgen@fkjerv.no


Spillerutvikler

Erik Krokvik - 416 07 963 - erik@fkjerv.no


Spillerutvikler/FFO
Eirik Opdal - 473 85 042 - eirik@fkjerv.no

Materialforvalter 

Reidar Berg Vaule - 476 44 762 - reidar@fkjerv.no

Kontakter - Styret

Styreleder

Per Gunnar Topland - 908 61 075 - pg@fkjerv.no

Nestleder

Carsten S. Jacobsen - 909 17 502 - carsten@fkjerv.no

Økonomiansvarlig

Geir Øynes

Styremedlem

Lars Erik Syse

Styremedlem

Espen Svendsen

Styremedlem

Per Magne Grøsle

Styremedlem

Espen Skalleberg

Styremedlem

Arne Grandal

Varamedlem

Birger Simonsen

Varamedlem

Morten Kilen

Annonse fra Obos-ligaen: