Jerv terminerer samarbeidsavtale med naboklubber

Jerv terminerer samarbeidsavtalen

Høsten 2017 inngikk Jerv en samarbeidsavtale med breddeklubbene i distriktet; Lia, Express og Imås.

Avtalen var basert på den avtalen Jerv hadde med NFF Agder, hvor ingen spillere skal bytte klubb før den sesongen de fyller 15 år, samt de forpliktelser vi som klubb hadde overfor de andre klubbene i byen grunnet vår deltakelse i akademi-klassifiseringen.

En viktig del av avtalen, og et krav fra de andre klubbene, var at Jerv skulle ta seg av topp-satsingen i Grimstad og de andre klubbene skulle ivareta bredden fra det året spillerne ble 15 år. 

Jerv har i høst måtte gjøre store endringer i sin spillerutvikling-satsning. Vi må erkjenne at vi ikke har de ressursene som kreves for å satse videre på akademi-klassifiseringen. Med innføring av nye kriteriesett for 2019 koster akademi-klassifiseringen Jerv mye mer enn det vi får igjen og vi må derfor terminere denne.

Vi må erkjenne at satsingen på U21-gruppen har slått feil. Det er alt for få spillere i Grimstad som ønsker å legge ned den mengden trening det kreves for spill i toppfotballen og dermed har vi pr i dag ikke nok spillere til dette laget.

I tillegg vil overgangen av spillere til Jerv, fra de andre lokale klubbene være lav de de neste 3-5 årene, samtidig som antallet spillere som ikke vil få et tilbud i Jerv være fra 10-20 spillere pr år i samme periode dersom samarbeidsavtalen fortsetter.

Vi vet at frafallet av spillere i alderen 17-19 år er svært stort, så for å sikre at klubben har nok spillere til G19/U21-laget, har ikke klubben råd til å gi fra seg så mange spillere hvert år, når vi samtidig får så få fra de andre klubbene. 

I møte med samarbeidsklubbene tirsdag 23 oktober ble våre utfordringer presentert, men det var ingen forståelse for at Jerv skal ha breddetilbud etter fylte 15 år. 

Jerv som klubb må nå ta noen skritt tilbake og erkjenne at de negative konsekvensene for klubben ble større enn vi hadde forutsett. Jerv har som grunnverdi å være en inkluderende klubb, og klubben føler ansvar for å gi alle som vil spille fotball et tilbud. 

På bakgrunn av dette har styret i Jerv sett seg nødt til å terminere samarbeidsavtalen.

Jerv vil poengtere at prinsippet om å ikke hente spillere til klubben før etter fylte 15 år, slik det er nedfelt i den terminerte avtalen, samt i avtale med Agder Fotballkrets, vil bli fulgt.

Selv om samarbeidsavtalen opphører vil Jerv arbeide aktivt for et godt samarbeid med Lia, Express og Imås til det beste for Grimstad-distriktet, samt legge til rette for at ingen vil føle seg utestengt fra klubber de ønsker å representere.

Eventuelle henvendelser kan skje til sportslig ansvarlig i styret Lars Erik Syse eller daglig leder Christopher MacConnacher.

Annonse fra Obos-ligaen: