Foto: Jan Skaregrøm

Nå blir det 600 på kamp!

Grimstad kommune har idag vedtatt å oppheve de midlertidige restriksjonene for arrangementer, og vi er da inn under nasjonale retningslinjer! Det betyr at 600 publikummere nå inviteres til kamp!

EN GLEDELIG NYHET FØR ONSDAGENS KAMP!

Klokken 15:00 idag opphevet Grimstad kommune sine lokale restriksjoner for arrangement, noe som betyr at onsdagens kamp da går som planlagt under nasjonale retningslinjer.

Nå blir det 600 tilskuere!
Med oppheving av de lokale restriksjonene går vi nå en tid i møte hvor Levermyr kan fylles opp med 600 publikummere.
En viktig støtte som vil gjelde allerede til onsdagens kamp mot Ull/Kisa klokken 18:00.

Det løser seg..
Levermyr er godt rigget til å ta imot de 600 som nå inviteres til kamp.
Og det vil bli innenfor de smittevernsregler som gjelder.

Hvordan funker det:

- 600 publikummere vil deles opp i tre grupper av 200

- Hver av de tre gruppene (av 200) vil få tildelt egen inngang, eget område for sitte/ståplass, egne toaletter og egen kiosk

- Levermyr har to tribuner, og to av gruppene vil bruke Tribune Øst (den store tribunen), med hver sin inngang. Og en av gruppene vil bli tildelt plasser på Tribune Vest med egen inngang.

- Alle plassene, innenfor grupperingen av to hundre plasser, vil sitte med et sete mellom hverandre, og ståplasser vil være med 1 meters mellomrom.

- Ingen av grupperingene kan benytte andre grupperingers kiosk, toalett, inngang/utgang, og vil være fysisk adskilt hverandre.

- Alle som skal tildeles billett, må sørge for å registrere seg digitalt med navn og telefonnummer, og hente ut sin billett.

- Billetter vil ikke legges ut for åpent salg. Alle billettmottakere blir kontaktet via SMS eller epost.

- Det er ikke anledning til å videreselge billetter. Alle billettmottakere må kunne legitimere seg ved inngang.

Vi minner ellers om generelt smittevernsreglement!

Vask hendene. Hold avstand. Og hold deg hjemme om du er syk!

VI GLEDER OSS!


 

Annonse fra Obos-ligaen: