5-årig samarbeid avsluttes!

FK Jerv og Stoa Idrettsmedisin & Opptrening er enige om å gå hver til sitt.

Et 5-årig samarbeid avsluttes!

Ron Astrup har gjennom sine selskap Stoa Fysikalske senter og Stoa Idrettsmedisin & Opptrening hatt et medisinsk ansvar og vært klubbens fysioterapeut.
Når avtalen nå går ut, er partene enige om ikke forlenge avtalen videre.

- Etter fem år i klubben som medisinsk ansvarlig, er det både vemodig og en form for lettelse over at perioden er over - for denne gang, sier Ron Astrup.

Ron Astrup og hans kompetansehus på Stoa har vært viktig for Jerv i disse årene. Tidlig og sent har han stilt opp for å få på plass en spilleklar tropp til enhver tid, og har vært med å utvikle og profesjonalisere arbeidet med spilletroppen gjennom sesongens sykluser og faser.

- Det har vært fem lærerike og morsomme år med opp- og nedturer. På disse årene har jeg sett og følt hvilke utfordringer en liten klubb har. Det er ikke alltid lett å gå på butikken med noen få hundrelapper, og tro at man skal fylle handlevogna helt opp med de beste råvarene hver gang, forteller Ron.

Jeg føler en stolthet over å ha vært med å bidra til at klubben har vokst, tatt store steg, og dannet grunnlaget for sitt 6. år i Obosligaen, fortsetter han.

Takker for samarbeidet!
FK Jerv er takknemlig for arbeidet som Ron har lagt ned, og den kompetansen han har bidratt med som har vært nødvendig for å ta steg også på dette området. Ron har vært en av våre egne og vært en klubbmann med hjertet på utsiden av drakta, og det vet vi at han vil fortsette å være, sier daglig leder Trond Christoffersen i Jerv.

Ron har vært med på å sette noen standarder som har blitt en del av hverdagen i klubben, som vi vil bygge videre på.

Tro på "nye" Jerv!
- Jeg har stor tro på den «nye» kursen og profilen til klubben, jeg har stor tro på Trond som daglig leder, og jobben som gjøres i administrasjonen. Jeg har stor tro på trenerteamet (ja, til og med Reidar), spillergruppen og ikke minst har jeg veldig stor tro på den gode jobben som gjøres i ungdomsavdelingen i Jerv.
Det gror i Jerv!

Jeg stolt over at vi som klubb, gjennom disse fem årene har hatt minimalt med skader, som man som fagperson kan gjøre noe med. Sammen med klubbens lege, Dr. Bjørn Thomas Kjølsrud har vi hatt et sterkt medisinsk team, fortsetter han.

Selv i år, hvor det tilsynelatende har vært en del skader, er de fleste uheldigheter (brudd, leddbånd, helse m.m.) som man dessverre ikke rår over som fagperson.
Og meg har dette vært en yrkesstolthet jeg tar med meg på klinikken på Stoa og i videre prosjekter som kommer. 

- Jeg er vokst opp med et «rødt hjerte» i Express. Etter disse fem årene, er det blitt farget gult.. (IKKE Start-gult, om noen skulle tvile).
- Heia Jerv! avslutter Ron Astrup med!


Vi takker for fem spennende år med Ron på laget, og håper han vil få mye glede av å delta som supporter på Levermyr i årene fremover. Vi ønsker samtidig masse lykke til med fremtidige spennende prosjekter for Ron og hans team på Stoa!

Annonse fra Obos-ligaen: