FFO

  • Fotballfritidsordningen

  • Tilbud for alle barn i Grimstad mellom 1. klasse og 6. klasse

  • Fokus på trygghet, lek og vennskap

  • Felles måltid hver gang

Se flere nyheter