Advokatfirma spiller på lag

Advokatfirmaet Haakstad & Co forlenger avtalen med FK Jerv.

Advokatfirma Haakstad & Co bistår med rådgiving og tvisteløsninger til næringsliv og private klienter. En vesentlig del av selskapets virksomhet er innen fast eiendom, herunder bistand ifbm eiendomsutvikling, næringseiendom, grunnerverv/ekspropriasjon, eiendomsoppgjør og bolig/fritidseiendom. Selskapet bistår også med generell forretningsjuss, arbeidsrett, konkurs/insolvens, arv/familie, samt erstatning/forsikring. Selskapets filosofi er å ha få, men sterke faggrupper og med fokus på å bygge spisskompetanse. De ønsker å være et konkurransedyktig alternativ for lokalt næringsliv, og "kapre" noen av de oppdragene som i dag går til Oslobaserte firmaer.

Selskapet er i stadig vekst. Pr. i dag har selskapet syv advokater og tre ansatte i staben. Advokatfirma Hakkstad & Co har kontorer både i Arendal og Grimstad. I Arendal er de lokalisert på Torvet 10 og i Grimstad, Bark Silasvei 8.

Samarbeidet med FK Jerv henger selvfølgelig sammen med interessen for den beste fotballen som finnes i Aust Agder og at de har gode relasjoner i sponsornettverket Jerv innehar. Her er det vinn-vinnsituasjon sier Ståle Granerud, som kommer på besøk til Levermyr. Han er en av partnerene i Haakstad & Co, som har spesialisert seg innen forretningsjus og eiendomsutvikling. Han har også god kunnskap rundt fotball og er kontaktpersonen med oss i FK Jerv. Det setter vi stor pris på.

Annonse fra Obos-ligaen: