FK Jerv - en klubb i utvikling!

FK Jervs svar til Agderpostens fokus på klubbens utviklingsarbeid.

Agderposten har de siste dagene publisert en rekke artikler der det settes søkelys på utviklingsarbeidet i FK Jerv og klubbens samarbeid med klubbene i nærområdet. 

FK Jerv er i stor endring og det er krevende å drive godt utviklingsarbeid. Vi har helt sikkert gjort noen feil på veien, og kommer helt sikkert til å gjøre noen feil i fremtiden. Samarbeidet med klubbene rundt oss kan aldri bli godt nok, og her kan vi garantert også bli bedre.

Det fremmes i artiklene en rekke påstander som omhandler FK Jerv, Utviklingsleder i FK Jerv og hvordan FK Jerv samarbeider med sine naboklubber.

Vi ble torsdag forrige uke kontaktet av journalist i Agderposten for å gi tilsvar til artikkelen som skulle publiseres. I samtalen med journalisten tilbød vi Agderposten fullt innsyn i samtlige overganger til og fra FK jerv slik at alle fakta skulle komme på bordet og omfanget av dette skulle bli kvantifisert. Agderposten valgte å ikke benytte seg av FK Jerv sin åpenhet.

Fredag formiddag var 2 redaktør i Agderposten svært fleksible og stilte på kort varsel opp til møte med Per Gunnar Topland og Rune Jakobsen. Under møtet ble tilbudet om full åpenhet fra FK Jerv sin side igjen fremmet.


SMS fra Agderposten:

Mandag kontakter Agderposten flere personer på Sørlandet for å få deres uttalelse til en artikkel. Når vi blir kjent med meldingen kontakter vi journalisten og gjentar tilbudet om å få fullt innsyn i FK Jerv før artikkelen skal skrives. Vi kontakter samtidig redaktør i Agderposten for å informere om tilbudet slik at fakta kan komme på bordet før det skrives flere saker. Redaktøren bekrefter på telefon at det ikke skal publiseres oppfølgingssaker digitalt denne kvelden eller i tirsdagens avis.

FK Jerv opplever allikevel at det publiseres oppfølgingssak digitalt og i tirsdagens avis uten at Agderposten har benyttet seg av FK Jerv sitt tilbud om full åpenhet. Dette er grunnlaget for at FK Jerv nå ønsker å publisere denne saken i egne medier.

FK Jerv opplever i denne sak at vi har vært svært åpne overfor media og er av den oppfatning at media burde benyttet seg av muligheten til å få fullt innsyn for å lage en god og faktabasert sak. Vi vet at fremstillingen i media ville blitt langt mer balansert dersom media hadde tatt seg tid til å se oss i kortene.

FK Jerv opplever også at Kim Andre Pedersen har fått kritikk rettet mot seg personlig. FK Jerv vil understreke at det er FK Jerv som er mottaker av eventuell kritikk mot vårt utviklingsarbeid og samarbeidsform med naboklubber. Kim Andre Pedersen har utført sitt arbeid i FK Jerv med stor lojalitet til klubben.

Nå ønsker vi å se fremover og fortsette utviklingen av FK Jerv. Det kommer helt sikkert til å dukke opp noen utfordringer på veien, men vi er trygge på at vi skal klare å utvikle produktet vårt til det beste for både topp og bredde.  FK Jerv skal være en klubb for alle.

Som toppklubben i Aust-Agder er vi avhengig av en god dialog med klubbene og menneskene rundt oss. Det drives utrolig mye godt arbeid i de lokale klubbene og vi skal være en god samarbeidspartner og et godt supplement til deres arbeid. FK Jerv har et overordnet mål om å produsere lokale fotballspillere som er gode nok til å løpe ut på Levermyr for FK Jervs førstelag. (Kanskje blir de også så gode at de en dag drar videre, ingenting ville være gøyere en det).

 

I FK Jerv har vi stor takhøyde og vil lytte til alle meninger. Klubbhuset er alltid åpent og alle er velkommen til en prat. Vi ønsker tilbakemeldinger og håper i fremtiden at disse kommer til oss direkte og ikke gjennom media. Ta dette som en åpen invitasjon, vi lover at du skal bli hørt.

FK Jerv vil i løpet av kort tid fortelle om veien videre for vår utviklingsarbeid, både hva gjelder organisering og strategi. Vi er en klubb i utvikling - og skal utvikle både topp og bredde. Vi skal utvikle samarbeidet med våre naboklubber og bidra til positiv utvikling av fotballspillere i vår region. 

Vi skal være offensive, folkelige og nyskapende, og gleder oss til å skape stolte øyeblikk for både store og små fotballspillere i tiden fremover.

Med hilsen Styret og Daglig leder i FK Jerv

 

Annonse fra Obos-ligaen: