Årsmøte

Årsmøte 7 mars

Årsmøte avholdes på klubbhuset 7. mars kl. 19:00

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 21. februar 

Vennlig hilsen, Styret.

Annonse fra Obos-ligaen: